المعلومات
Founder:
Tag:
FRoST
Established:
11 August 2008
شعار
NoCheat3.gif
حول
الموقع:
Team Level
FRoST Brotherhood Team Website

Team Roster

PlayerRankJoin DateLast Online
[FRoST]Dog Team Founder 25 January 2018 Online now in RM/DM - Medieval Siege and Custom Scenario
[FRoST]_Chicken Team Captain 11 August 2008 4 March 2017 - 10:43 pm
[FRoST]__Luna Team Captain 31 January 2018 20 April 2018 - 7:48 pm
[FRoST]_Persian Team Captain 11 December 2014 15 February 2018 - 6:26 pm
[FRoST]__ArT_Of_WaR_ Team Captain 7 April 2018 Yesterday, 10:23 pm
[FRoST]_9 Team Captain 17 January 2017 Yesterday, 9:28 pm
[FRoST]_8 Team Captain 18 October 2008 Today, 12:37 am
[FRoST]_5 Team Captain 11 April 2018 Today, 8:05 am
[FRoST]_Duck Team Captain 11 August 2008 5 April 2018 - 11:58 pm
[FRoST]_Puma Team Captain 11 August 2008 15 June 2017 - 5:40 pm
[FRoST]_Bull Team Captain 11 August 2008 1 April 2018 - 8:35 pm
[FRoST]___7 1 June 2015 19 January 2017 - 10:01 pm
[FRoST]__FireFly 15 April 2015 4 June 2017 - 12:23 am
[FRoST]Dog___ 19 January 2017 2 October 2017 - 9:14 pm
[FRoST]__Elephant__ 17 January 2017 31 January 2018 - 3:43 pm
[FRoST]_Octopus 11 August 2008 12 April 2018 - 1:13 am
[FRoST]Rabbit__ 11 August 2008 9 March 2012 - 4:00 pm
[FRoST]Eagle_ 11 August 2008 28 December 2013 - 8:15 pm
[FRoST]Hawk__ 30 August 2008 2 September 2008 - 5:30 pm
[FRoST]__Lion 22 January 2009 25 January 2018 - 8:27 am